La teràpia Gestalt és una teràpia humanista. Treballa en la vivència del moment present, aquí i ara, tant amb persones que per diverses situacions vitals viuen moment d’angoixa, frustració, desconcert o baix humor, com amb aquelles que vulguin iniciar un procés personal d’autoconeixement. Promou un estil de vida respectuós amb les necessitats i desitjos propis.

La teràpia individual implica un procés de presa de consciència on la terapeuta acompanya al pacient, explorant conjuntament els processos i dinàmiques habituals que s’utilitzen en els diferents contextos de la seva vida (família, parella, treball, amics…) per rescatar els propis recursos personals i generar-ne de nous, a través de l’experiència de teràpia, per afrontar de manera més satisfactòria les dificultats en aquests contextos.