ACOMPANYAMENT FAMILIAR

  • Acompanyament a pares i mares o cuidadors principals.

La tasca de la criança dels fills i filles esdevé tan gratificant com complicada. En ocasions es generen situacions en el dia a dia que ens fan trontollar tot allò que creiem millor (com posar límits, gestió de conflictes, comunicació…). Des d’Espirals oferim un espai dirigit a mares, pares i cuidadors principals per tal de resoldre els dubtes que aquestes situacions us generen, assessorant i orientant.

  • Acompanyament als adolescents.

L’adolescència és una etapa complicada per tots els canvis tants físics, com emocionals, com socials que comporta. Sovint aquests canvis desperten inquietuds i malestar amb l’adolescent. Des d’Espirals creiem amb la importància de facilitar-los un espai individual on expressar i experimentar sobre les pròpies vivències i opinions.

  • Acompanyament i assessorament específic a famílies d’adopció i d’acollida.

Cada vegada són més les famílies que decideixen acollir o adoptar un infant. Aquests infants tenen una història de vida anterior a la que comencen quan arriben a la seva nova família. Aquesta història els acompanya durant el seu dia a dia. Com a pares i mares d’aquests infants és molt comú que es despertin dubtes, temors i inseguretats sumades a les que ja, de forma habitual, tenen la resta de famílies. Des d’Espirals oferim un espai d’assessorament i orientació sobre les dificultats i dubtes que sorgeixen en el dia a dia a l’hora d’acompanyar als vostres infants i adolescents.

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC INDIVIDUAL PER A ADULTS.

Sessions individuals on treballem aquells aspectes vitals que promouen el malestar, l’angoixa o estats d’ansietat, facilitant l’autoconeixement des d’adonar-nos de què ens passa aquí i ara.

GRUP TERAPÈUTIC ADULTS.

Espais dinàmics i d’expressió en llibertat, respecte i confidencialitat, on expressar, compartir, escoltar i sentir-se escoltat. Treballem de manera vivencial amb diferents propostes que ens faciliten posar la mirada amb nosaltres mateixos, en les nostres emocions, pensaments i sensacions.

GRUP TERAPÈUTIC ADOLESCENTS.

Espais dinàmics i d’expressió en llibertat, respecte i confidencialitat, on l’adolescent pot expressar, compartir, escoltar i sentir-se escoltat. Les diferents propostes grupals tenen com a objectiu treballar amb els assumptes vitals propis de l’etapa i particulars de cada participant.