ROSA MARIA CAPARRÓS NAVARRO

Educadora social i Terapeuta Gestalt. Formada en acompanyament terapèutic a infants i adolescents des de la mirada de la Gestalt.

Durant més de 13 anys he acompanyat infants i adolescent amb dificultats familiars, emocionals i de conducta en l’àmbit de la protecció i atenció a la infància i l’adolescència. També he assessorat les seves famílies per elaborar de manera conjunta plans de treballs que facilitin tant la convivència a les seves llars com l’acompanyament emocional als seus fills i filles. Actualment treballo acompanyant adults, nens, adolescents i les seves famílies des d’una vessant emocional i de procés personal, facilitant la integració d’aquells aspectes personals que dificulten el sentir-se bé amb ells mateixos i establir relacions satisfactòries.